Fotogrammetri Med hjälp av fotogrammetriska metoder och bearbetning av bilduppgifter genererar vi objektens geometriska och positionella egenskaper.

Fotogrammetri används till att:

  • skapa en detaljerad beskrivning av den tekniska utrustningens byggelement
  • kartlägga historiska monument (fotogrammetri på kort avstånd)
  • skapa ortofotokartor, digitala terrängmodeller
  • skapa storskaliga och mellanskaliga vektorkartor (flygfotogrammetri)

Flygfotografering med hjälp av UAS

Med hjälp av UAS kan vi kartlägga stora områden och skapa 3D-modeller. En hög automatiseringsgrad gör det möjligt att både planera flygningen och behandla förvärvad information med stor precision. Dessutom sparar man både tid och pengar jämfört med andra metoder.
Datainsamlingen är mycket snabbare och med en höjd- och positionsnoggrannhet på 10 cm.
drone

Analyser

Tack vare fotogrammetris kontaktlösa mätning får vi heltäckande uppgifter som sedan kan bearbetas för att skapa olika analyser enligt era önskemål.
 

Flygfotogrammetri används bl. a. till:

  • area- och volymberäkning
  • analys av terrängstruktur
 

Fotogrammetri på kort avstånd används t. ex. till:

  • evaluering av byggnadens geometriska parametrar 
 

Punktmoln

Data från laserskanningen eller fotogrammetri blir ett moln som består av en stor mängd enskilda punkter. Punkterna bestäms med hjälp av 3D-koordinater. För en bättre visualisering kan punktmoln färgas enligt den reflekterade lasersstrålens intensitet (vid laserskanningen) eller med hjälp av färger från fotona.
 
Från punktmoln kan vienkelt få fram tvärsnitt som kan behandlas vidare till att skapa digitala modeller.

Ortofotokartor

Enskilda flygbilder sammanlänkas för att skapa översiktliga ortofotokartor över området. Resultatet blir en karta som beskriver områdets aktuella utseende vid tidpunkten då bilderna togs. En hög kameraupplösning gör det möjligt att även urskilja fina detaljer. Den utarbetade kartan transformeras sedan till ett referens- koordinatsystem och kan användas till:
  • uppmätning av koordinater och avstånd
  • planering av byggnadsarbetenas gång (för chefer)
  • dokumentering av alla byggnadsarbeten eller dess etapper
 

3D-modeller från flygfoton

Flygfotografering används också till att skapa 3D-modeller som återger en angiven lokalitet.
 
På så sätt kan vi utarbeta detaljerade modeller av vidsträckta områden på en bråkdel av tiden jämfört med vanliga metoder.
Behöver ni exakta och genomtänkta lantmäteritjänster eller bara ett snabbt råd?
© 2024 Geosystems s.r.o.