Kartläggning Vi utarbetar tematiska storskaliga kartor enligt era behov (dokumentation för framtida byggnadsarbeten, anläggningsarbeten eller linjära bebyggelser, fabrikskartor osv.). Vi undersöker området i fråga, utför stommätning och detaljmätning sant beräknar och bearbetar insamlade uppgifter.

Mätning av befintliga objekt

Vi erbjuder mätning av byggnadernas aktuella skick. Mätningen används för att framställa projektdokumentation, t. ex. efter ombyggnad av projektet. Denna metod används ofta för historiska monument för att dokumentera aktuella relationer mellan byggnadens byggelement (såsom orätvinkliga väggar).
 
Mätning av befintliga objekt utförs med hjälp av klassiska mätningsmetoder eller laserskanning. Resultat av mätningen:
  • Grundritningar av enstaka våningar, snitt och ett perspektiv av byggnaden
  • Data för framställning av 3D-modeller 

Mätning av terrängens aktuella läge

Vi utför mätningar av terrängens aktuella läge i angivet område.
 
Insamlade data blir en fast del av projektdokumentationen och används senare t. ex. för att jämföra terrängens ursprungliga tillstånd med utförda ändringar. Då kan man t. ex. beräkna volymer av levererat eller bortplockat material. 
Behöver ni exakta och genomtänkta lantmäteritjänster eller bara ett snabbt råd?
© 2024 Geosystems s.r.o.