3D-modeller 3D-modeller används för lagring och underhåll av data. De aktualiseras med mätningsresultat (digitala terrängmodeller) och tjänar som utgångspunkt för visualiseringar av planerade eller utförda anläggnings- eller byggnadsprojekt.

3D-modeller för fjärrstyrning av byggmaskiner

3D-modeller för fjärrstyrning av maskiner skapas med projektdokumentation (ritningar) som utgångspunkt. Sedan omvandlas de så att de kan användas av byggmaskiner.
 
Maskinoperatören (oavsett om han kör en grävmaskin, väghyvel eller t. ex. schaktmaskin) kan då övervaka projektdokumentationen och styra maskinen med stor exakthet, utan att en geodet behöver finnas på plats. Denna metod är kostnadseffektiv och ökar effektiviteten av anläggningsarbetet. 
 

Volymuppmätning och volymberäkning

Vid mätning av utgrävt eller levererat material kan man tack vare 3D-modeller beräkna volymer och sammanställa protokoll åt kunden med hjälp av koder för varje artikel (grus, jord, makadam etc.).
 
För att skapa modeller för volymberäkningen använder vi klassiska geodetiska metoder; när det gäller vidsträckta områden drar vi också nyttja av UAS eller laserskanning.

Digitala terrängmodeller

Vi omvandlar 3D-modeller till digitala terrängmodeller (DTM), som utgör en fast del av projektsdokumentationen. Dessa modeller används som bas till:
 • arbete med geografiska informationssystem
 • visualiseringar
 • stadsmodeller och andra analyser
 
Man kan skilja på två olika typer av digitala terrängmodeller:
 • terrängmodellen (endast modell av markytan, utan konstgjorda objekt)
 • ytmodellen (inkluderar även objekt på marken, t. ex. hustak)
 

Analyser av digitala modeller

Med hjälp av programvara för digitala terrängmodeller kan vi t. ex.:
 •  skapa höjdkurvskartor
 • skapa längdsnitt och tvärsnitt
 • skapa hypsometriska kartor med tonad bakgrund
 • analysera förhällande mellan stignig/lutning
 • analysera lutningsriktning mot väderstreck
 • analysera odikad mark där vattnet ska samlas eller översvämningsområdet
Behöver ni exakta och genomtänkta lantmäteritjänster eller bara ett snabbt råd?
© 2024 Geosystems s.r.o.