Mätning av konstruktioner under jord – gruvor och dagbrott För att få exakta och pålitliga resultat vid den komplicerade mätningen under jord använder vi utrustning av hög kvalitet och beprövade metoder. Vi har många års erfarenhet av mätning under jord – i gruvor, dagbrott samt i anläggningar där mineral bearbetas.

Gruvprojekt

Vi utför både detaljmätning av existerande gruvor samt stommätning av nya utrymmen bestående av flera delar. Tack vare våra mättjänster kan man säkerställa deras sammanlänkning.
 

Mätningar av konstruktioner under jord:

  • Schakt och stollar
  • Drift- och servicelokaler samt personallokaler
  • Konstruktioner och teknik för transport och bearbetning av malm
 

Stommätning av angiven noggrannhet

Stommätning i gruvor präglas av krävande villkor för underjordisk arbete – avgränsade markeringsmöjligheter, kortare avstånd pga. begränsat utrymme osv. Därför är vi mycket uppmärksamma när det gäller både planering och själva mätningen för att säkerställa de geometriska parametrarnas exakthet. 

Laserskanning

Med hjälp av laserskanning kan vi samla in data från stora områden med en hög punkttäthet.
 

Laserskanning används till:

  • Insamling av data från stora områden på kort tid och med en hög punkttäthet
  • Dokumentering av slutförda projekt
  • Utvärdering av konturer av underjordiska konstruktioner
  • Jämförelse av konstruktionsdokumentation med gruvans verkliga skick

Tunnelbyggen

Under drift utför vi profilmätning som sedan används vid borrningen. Då övervakar vi också profilen och utvärderar tunnelkonturer.
Behöver ni exakta och genomtänkta lantmäteritjänster eller bara ett snabbt råd?
© 2024 Geosystems s.r.o.