bygg- och anläggningsprojekt Vi etablerar stomnät av angiven noggrannhet. Stomnätet används sedan till att överföra projektdokumentationen till verkligheten. Sedan kan man uppföra och övervaka själva konstruktionen samt utföra en slutlig mätning av projektets individuella geometriska parametrar.

Stommätning av angiven noggrannhet

Stommätningsmetoden samt stomnätets exakthet beror på projektet. Vi erbjuder följande stommätningstarbeten:
 
  • Etablering av punkter
  • Markering av stompunkter
  • Mätning av stompunkter
  • Beräkning av stompunkter
  • Etablering av en slutlig rapport
 

Övervakning av rörelser och deformationer

Vi hjälper till med instabila byggnader. Det kan hända att bebyggelsen är instabil (t. ex. pga. berggrund, konstruktion eller yttre faktorer). Då börjar vi övervaka den. Insamlade data utvärderas regelbundet och överlämnas till uppdragsgivaren.

Mätning av byggnader, ytor och linjär bebyggelse

  • Mätningar av enskilda punkter för geometrisk bestämning av objekt
  • Mätningar av ytor för bestämning av deras höjd och plan
  • Mätningar av linjära bebyggelser (vägar och järnvägar) för att säkerställa deras riktning, plan och höjd
 

Förenklad byggnadsdokumentation

Det kan hända att den ursprungliga byggnadsdokumentationen inte är tillgänglig. I så fall utför vi en ny mätning och förbereder en ny förenklad dokumentation.
Behöver ni exakta och genomtänkta lantmäteritjänster eller bara ett snabbt råd?
© 2024 Geosystems s.r.o.